Turkuaz Yazılım Müh.Dan.Hizmetleri San.Tic.Ltd.Şti - Uyarlama Hizmetleri

Uyarlama Hizmetleri

Nebim V3 Uyarlama Metodolojisinin rehberliği sayesinde firmanızın kıdemli yöneticilerinin yeni ERP çözümü ile ilgili beklentilerini daha kolay yönetin, ERP projenizin ilk yatırım maliyetini ve proje risklerini kontrol altında tutun ve proje yönetimi ile ilgili konularda karar alırken güven ile hareket edin.

Nebim V3 Uyarlama Metodolojisi

Nebim ve Nebim Partner Network sisteminde çalışan Nebim çözüm ortakları; yılların deneyimi ile gelişmiş olan Nebim V3 Uyarlama Metodolojisini uygulayarak, firmalara ERP'ye geçiş süreci boyunca tüm proje aşamalarında rehberlik etmektedir.

 • Nebim V3 Uyarlama Metodolojisinin belirledikleri arasında aşağıdakiler yer almaktadır:
 • Projede hazırlık, analiz ya da kullanıcı eğitimi örnek olmak üzere hangi safhaların olacağı,
 • Proje planında hangi kilometre taşlarının olması gerektiği,
 • Analiz sürecinde verilmesi gereken kararlar,
 • Kurgulama ve geliştirme, kullanıcı eğitimi, test ve optimizasyon gibi safhalarda yapılması gereken işlemler,
 • Projede kimlerin hangi görevlerde rol alacakları,
 • Bu kişilerin hangi görevleri hangi sırada yerine getirecekleri.
 

Hazırlık (Planlama)

Hazırlık (Planlama)

Bu safhada Nebim Proje Yöneticisi ve firmanın Proje Yöneticisi bir araya gelerek Nebim V3'ün firmada hedeflenen zamanda ve bütçede kullanıma geçilmesini sağlamak için projede sorumlulukları nasıl paylaşacaklarını ve birlikte nasıl hareket edeceklerini planlarlar. Nebim Proje Yöneticisi;

 • Projede görev alacak Nebim uyarlama ekibini belirler ve uyarlama ekibinin projede öngörülen süre dahilinde, kendi uzmanlık alanları ile ilgili proje görevlerine atanmalarını gerçekleştirir;
 • Firmanın Proje Yöneticisine Nebim V3 Proje Uyarlama Metodolojisini ve Nebim ekibini tanıtır;
 • Firmanın Proje Yöneticisine projenin hazırlık aşamasında yapılması gerekenleri bildirir ve ön şartların yerine getirilmelerini takip eder.

 

Hazırlık (Planlama)

Örnek: Ön Şartlar Kontrol Listesi Firmanın Proje Yöneticisi;

  • Nebim Proje Yöneticisi ile birlikte kararlaştırdıkları şekilde, projeye başlamak için ön şartların yerine getirilmesini sağlar.
  • Firmanın projede görev alacak personelinin ve Nebim uyarlama ekibinin katılacağı kick-off toplantısını organize eder.
  • Firmanın Proje Yöneticisi ve Nebim Proje Yöneticisi birlikte;

 

 • Bir sonraki aşamada gerçekleşecek proje kick-off toplantısının gündemini ve sunumunu hazırlarlar;
 • Proje esnasında projede planında hedeflenen kilometre taşlarının zamanlamasında veya proje kapsamında ortaya çıkabilecek değişiklikleri birlikte nasıl yöneteceklerini kararlaştırırlar.

Bu hazırlık safhası sonunda; proje kick-off toplantısında sunulabilecek detayda bir proje planı hazırlanmış, projeye başlamak için gereken ön şartlar yerine getirilmiştir.

 

Hazırlık (Kick-Off Toplantısı)

Hazırlık (Kick-Off Toplantısı)

Firma yönetiminin, anahtar kullanıcıların ve Nebim ekibinin katıldığı proje kick-off toplantısı gerçekleşir. Moderatörlüğünü iki firmanın Proje Yöneticilerinin birlikte yaptıkları kick-off toplantısında;

 • Firmadaki anahtar kullanıcılar ve Nebim uyarlama ekibi tanışır;
 • Projede rol alacak kişiler ana hatları ile projenin hedeflerini, proje kapsamını, önemli kilometre taşlarını ve projedeki görevlerin kişilere dağılımlarını öğrenirler;
 • Firmanın anahtar kullanıcıları, projenin analiz safhasında kimlerin hangi oturumlara hangi tarihlerde katılmaları beklendiğini öğrenirler.

Hazırlık (Kick-Off Toplantısı)

Toplantı sonucunda; projede rol alacak olan herkes; görevleri, sorumlulukları ve ulaşılması planlanan kilometre taşlarının tarihleri hakkında ortak bir anlayışla, senkronize bir şekilde projeye başlamaya hazırdırlar.

 

Hazırlık (Kurulum)

Hazırlık (Kurulum)

Bu safhada Nebim uyarlama ekibi, Nebim V3 kurulumunu gerçekleştirir ve firmanın Bilgi İşlem Yöneticisi Nebim V3 yazılımını aktive eder.

 

Analiz

Analiz

Nebim uyarlama ekibi ve firmanın anahtar kullanıcıları, firmada kurulacak olan Nebim V3 yazılımının ve firmada Nebim V3 üzerinde yürütülecek olan iş süreçlerinin firma gereksinimlerine uygun olarak kurgulanması için düzenlenen süreç analizi toplantılarını gerçekleştirirler. Kick-off toplantısı sırasında sunulan takvime göre gerçekleşen süreç analizi toplantılarında Nebim uyarlama ekibi;

 • Firmanın anahtar kullanıcılarına Nebim V3'ün proje kapsamındaki uygulamaları ile ilgili eğitimler verir ve Nebim V3'ün uyarlama seçeneklerinin firmaya göre artılarını/eksilerini sunar;

Analiz

Örnek: Analiz Soruları

 • Firmanın anahtar kullanıcılarına Nebim V3 Proje Uyarlama Metodolojisinde belirtilmiş olan analiz sorularını sorar;
 • Firmanın anahtar kullanıcılarının analiz sorularına verdikleri yanıtları ve yönlendirmeleri, daha sonra firmanın Nebim V3 kurulumunun parametrelerinin ayarlanmasında kullanmak üzere kayıt altına alır.

Firmanın Anahtar Kullanıcıları;

 • Nebim V3 Proje Uyarlama Metodolojisinde sorulan soruları yanıtlarlar;
 • Mevcut durumda yürüttükleri iş süreçlerini ve Nebim V3'e geçtikten sonra yürürlüğe almak istedikleri iş süreçlerini anlatırlar;
 • Nebim V3'te almak istedikleri rapor örneklerini paylaşırlar;
 • Nebim uyarlama ekibi ile birlikte, Nebim ekibinin bir önceki safhada hazırlamış olduğu Nebim V3 kurulumu üzerinde farklı süreç kurgulama seçeneklerini test ederler;
 • Analiz sorularına verdikleri yanıtların ve yönlendirmelerin doğru bir şekilde kayıt altına alındığını Nebim'e e-mail ile göndererek onaylarlar.

Bu safhanın sonunda, Nebim V3'ün süreç kurgulama parametreleri tespit edilmiş ve kayıt altına alınmıştır. Ayrıca; Nebim V3'ün mevcut yetenekleri ve firmanın gereksinimleri arasında farklar belirlenmiş ise, Nebim Yazılım Geliştirme ekibi tarafından geliştirilmesi planlanan yeni özellikler de kayıt altına alınmış ve Nebim yazılım geliştirme yol haritasında takvimlendirilmiştir.

 

Kurgulama ve Geliştirme

Kurgulama ve Geliştirme

Bu safhada Nebim V3 yazılımı analiz safhasında belirlenen şekilde uyarlanır. Nebim uyarlama ekibi;

 • Nebim V3'ün parametrelerini süreç analizi safhasında ortaya çıkan gereksinimlere uygun olarak ayarlar;
 • Firmanın eski sistemindeki verilerin Nebim V3'e aktarımını gerçekleştirir;
 • Nebim V3'ün form ve rapor tasarımlarını firma gereksinimlerine göre uyarlar;
 • Gerek görüldüğü durumlarda, firma gereksinimlerini Nebim Yazılım Geliştirme Ekibine aktarır, firmaya özel olarak geliştirilen yeni özelliklerin ve raporların firma ortamında test edilmelerini organize eder;
 • Firmanın Anahtar Kullanıcılarına kurgulanan süreçler ile ilgili eğitimler verir.

Firmanın Anahtar Kullanıcıları;

 • Nebim uyarlama ekibi ile birlikte, kurulan Nebim V3 üzerinde uyarlanan iş süreçlerinin doğruluğu ve bütünlüğünü test ederler.
 

Kullanıcı Eğitimleri

Kullanıcı Eğitimleri

Bu süreçte Firmanın Anahtar Kullanıcıları, gerektiğinde Nebim uyarlama ekibinden de destek alarak firmanın diğer kullanıcılarına kurgulanan sistem üzerinden eğitimler verirler.

 

Test ve Optimizasyon

Test ve Optimizasyon

Firmanın Anahtar Kullanıcılarının; iş süreçlerini firmaya göre uyarlanan yazılım üzerinde test ettikleri bu aşamada;

 • Gerek görülen senaryolarda Nebim uyarlama ekibi ile birlikte çalışarak kurgu üzerinde iyileştirmeler yapılır;
 • Firmanın Anahtar Kullanıcılarından, süreçlerin önceden planlanan şekilde kurgulandıklarına ve teslim edildiklerine dair onaylar alınır.
Test ve Optimizasyon
 

Kullanım

Kullanım

Firmada Nebim V3'ün canlı kullanımı başladıktan sonra Nebim uyarlama ekibi;

 • Önceden planlanan süre boyunca firmaya fiili kullanım desteği verir;
 • Proje sonlandırılmasından sonra Nebim tarafından firmaya Bakım ve Destek Hizmeti kapsamında destek verecek olan Nebim ekibine firmadaki iş süreçlerini ve Nebim V3 süreç kurgularını anlatarak proje devrini gerçekleştirir.

Nebim V3 Uyarlama Metodolojisi hakkında daha fazla bilgi edinmek için müşteri temsilciniz ile görüşebilirsiniz. Nebim V3 Uyarlama Metodolojisi broşürünü indirmek için lütfen tıklayınız.